2

Barana forjada amb rodó massis

3

Barana amb ferro i inox polit

4

Barana tota en ferro

5

Barana d'accés en passamà de ferro i inox

6

Barana en massís de ferro i detalls florals

7

Barana en massis de ferro lligat

8

Barana amb puntals forjats i inoxidable

9

Barana senzilla per balconera circular en xapa perforada i galvanitzat en calent

mqq

Barana tancament a base de plafons de ferro amb volum

mh

Porta forja amb plafons de fusta

mh2

Porta de ferro i vidre

mh3

Porta cega amb flors

mh4

Detall floral

mh5

Porta amb detall floral i fusta

mh6

Porta amb xapa de ferro i passamà

mh7

Porta amb detalls de forja

mh8

Porta cega amb detalls d'inox

mh9

Porta de forja

mh10

Porta de forja

mh11

Porta de forja

mh12

Porta cega amb petit detall d'inox

mh13

Porta cega en xapa i fustes diverses

m-h14

Porta semi-cega tota en ferro

porta

Porta motoritzada amb joc articular per superar el desnivell.