Gassos18

imagen-040

Carro per a transport de dues ampolles de gas