Gassos8

caseta14

Armaris per ampolles de gas amb suport i bateries.