Gassos9

colector-co2

Colector amb vàlvula antirretorn per a bloc d’ampolles.