Baranes 5

6

Barana en massís de ferro i detalls florals