Baranes 6

5

Barana d’accés en passamà de ferro i inox