Col·lector de bateria per a lloc de consum

Col·lector – Bateria per lloc de consum per 2, 3 i 4 ampolles