2

Barana forjada amb rodó massis

3

Barana amb ferro i inox polit

4

Barana tota en ferro

5

Barana d'accés en passamà de ferro i inox

6

Barana en massís de ferro i detalls florals

7

Barana en massis de ferro lligat

8

Barana amb puntals forjats i inoxidable

9

Barana senzilla per balconera circular en xapa perforada i galvanitzat en calent

mqq

Barana tancament a base de plafons de ferro amb volum